فال حافظ

فال حافظ

کتبت قصه شوقي و مدمعي باکي
بسا که گفته ام از شوق با دو ديده خود
عجيب واقعه اي و غريب حادثه اي
که را رسد که کند عيب دامن پاکت
ز خاک پاي تو داد آب روي لاله و گل
صبا عبيرفشان گشت ساقيا برخيز
دع التکاسل تغنم فقد جري مثل
اثر نماند ز من بي شمايلت آري
ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند
بيا که بي تو به جان آمدم ز غمناکي
ايا منازل سلمي فاين سلماک
انا اصطبرت قتيلا و قاتلي شاکي
که همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکي
چو کلک صنع رقم زد به آبي و خاکي
و هات شمسه کرم مطيب زاکي
که زاد راهروان چستي است و چالاکي
اري موثر محياي من محياک
که همچو صنع خدايي وراي ادراکي

تعبیر فال : تعبیر این فال هنوز در دسترس قرار نگرفته است و درحال تکمیل شدن است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای mojsavar.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:mojsavar.ir