فال حافظ

فال حافظ

پيرانه سرم عشق جواني به سر افتاد
از راه نظر مرغ دلم گشت هواگير
دردا که از آن آهوي مشکين سيه چشم
از رهگذر خاک سر کوي شما بود
مژگان تو تا تيغ جهان گير برآورد
بس تجربه کرديم در اين دير مکافات
گر جان بدهد سنگ سيه لعل نگردد
حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود
وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد
اي ديده نگه کن که به دام که درافتاد
چون نافه بسي خون دلم در جگر افتاد
هر نافه که در دست نسيم سحر افتاد
بس کشته دل زنده که بر يک دگر افتاد
با دردکشان هر که درافتاد برافتاد
با طينت اصلي چه کند بدگهر افتاد
بس طرفه حريفيست کش اکنون به سر افتاد

تعبیر فال : مسئولیتی که بر دوش گرفته اید بیش از اندازه ی توان و طاقت شماست. بهتر است که اعتدال در کارها را فراموش نکنید. در هر کاری صداقت را پیشه کن تا بتوانی به موفقیت دست پیدا کنی. با اطرافیان، با حیله و فریب رفتار نکن که این بسیار بد است و نتیجه ی منفی به دنبال دارد.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای mojsavar.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:mojsavar.ir