فال حافظ

فال حافظ

سحرم هاتف ميخانه به دولتخواهي
همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان
بر در ميکده رندان قلندر باشند
خشت زير سر و بر تارک هفت اختر پاي
سر ما و در ميخانه که طرف بامش
قطع اين مرحله بي همرهي خضر مکن
اگرت سلطنت فقر ببخشند اي دل
تو دم فقر نداني زدن از دست مده
حافظ خام طمع شرمي از اين قصه بدار
گفت بازآي که ديرينه اين درگاهي
پرتو جام جهان بين دهدت آگاهي
که ستانند و دهند افسر شاهنشاهي
دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهي
به فلک بر شد و ديوار بدين کوتاهي
ظلمات است بترس از خطر گمراهي
کمترين ملک تو از ماه بود تا ماهي
مسند خواجگي و مجلس تورانشاهي
عملت چيست که فردوس برين مي خواهي

تعبیر فال : با سهل انگاری و دست روی دست گذاشتن نمی توانی به نتیجه ی دلخواه برسی. شتابزده تصمیم نگیر و با افراد با تجربه و آگاه مشورت کن. غرور و تکبر را از خود دور کن. به تنهایی نمی توانی از سد مشکلات بگذری. با سعی و تلاش می توانی به نتیجه ی مطلوب دست یابی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای mojsavar.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:mojsavar.ir