فال حافظ

فال حافظ

سليمي منذ حلت بالعراق
الا اي ساروان منزل دوست
خرد در زنده رود انداز و مي نوش
ربيع العمر في مرعي حماکم
بيــــا ســــاقي بده رطل گرانم
جواني باز مي آرد به يادم
مي باقي بده تا مست و خوشدل
درونم خون شد از ناديدن دوست
دمـــوعي بعدکــــم لا تحـــقروها
دمــي با نيـکخواهان متفق باش
بساز اي مطرب خوشخوان خوشگو
عروسي بس خوشي اي دختر رز
مسيـــحاي مجــرد را برازد
وصال دوستان روزي ما نيست
الاقـــي من نـواها مـا الــــاقي
الي رکبانکم طال اشتياقي
به گلبانگ جوانان عــــراقي
حماک الله يا عهد التلاقي
سقــاک الله من کاس دهاق
سماع چنگ و دست افشان ساقي
به يـاران برفشـانم عمــر بـــاقي
الا تعسا لايــــــام الفراق
فکم بحر عميـــــق من سـواقي
غنـيــــمت دان امـــور اتفاقي
به شعر فارسي صوت عراقي
ولي گه گه سزاوار طلاقي
که با خورشيد سازد هم وثاقي
بخوان حافظ غزل هاي فراقي

تعبیر فال : تعبیر این فال هنوز در دسترس قرار نگرفته است و درحال تکمیل شدن است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای mojsavar.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:mojsavar.ir