فال حافظ

فال حافظ

زلف آشفته و خوي کرده و خندان لب و مست
نرگسش عربده جوي و لبش افسوس کنان
سر فرا گوش من آورد به آواز حزين
عاشقي را که چنين باده شبگير دهند
برو اي زاهد و بر دردکشان خرده مگير
آن چه او ريخت به پيمانه ما نوشيديم
خنده جام مي و زلف گره گير نگار
پيرهن چاک و غزل خوان و صراحي در دست
نيم شب دوش به بالين من آمد بنشست
گفت اي عاشق ديرينه من خوابت هست
کافر عشق بود گر نشود باده پرست
که ندادند جز اين تحفه به ما روز الست
اگر از خمر بهشت است وگر باده مست
اي بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست

تعبیر فال : از آرزوهای دور و درازی که می تواند تو را اسیر خود کنند دوری کن و بدان که هرچه برای تو پیش می آید خیر است. به لطف و کرم خداوند امیدوار باش . شکر خدا را بجای آور.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای mojsavar.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:mojsavar.ir